Kinesist Middelkerke  thumbnail

Kinesist Middelkerke

Published Jun 10, 24
6 min read


De overgrote meerderheid van de patiënten snapt niet waarom onze zorg buiten het RIZIV valt gezien zij door osteopathie geholpen worden en dit met relatief weinig consultaties. De studie van professor Annemans en collega’s toont zelfs een besparend effect. kinesist sint-gillis dendermonde. Wij begrijpen evenzeer dat het budget van het RIZIV geen oneindig verhaal is en dat er hiervoor conventies en een nomenclatuur nodig is

Maar dit kan geen argument zijn om aan onze beroepsgroep terugbetaling te weigeren - kinesist sint-gillis dendermonde. Het is reeds lang duidelijk dat er op andere domeinen in de gezondheidszorg zeer veel geld wegvloeit dat beter besteed zou kunnen worden - Kinesist Deinze. AX: Wij wensen jullie attent te maken op het feit dat onderhandelen met het RIZIV niet vaak leidt naar een hoera-verhaal

Ook onze vraag tot het beter vergoeden van de kinesitherapeuten valt telkens op een koude steen. Vele betrokken stakeholders stellen zich trouwens de vraag of het huidig RIZIV-systeem met akkoorden en overeenkomsten niet stillaan naar zijn einde loopt en alternatieven moeten gevonden worden. Twee keer nadenken dus! In het kader van Appropriate Care, kosten- baten analyses en efficiëntiewinsten worden binnen de Overeenkomstencommissie Kinesitherapeuten Verzekeringsinstellingen maatregelen uitgewerkt.

24 MAART 2023 AXXON IN ACTIE 7. Binnen de bepaling van de Kamer voor Osteopathie en de Paritaire commissie (2012), met vertegenwoordigers van het osteopathisch beroep maar ook van alle faculteiten voor geneeskunde, staat dat het onderwijs in osteopathie dient plaats te vinden aan de universiteit - kinesist sint-gillis dendermonde. sport-talent.be. Wat moet er volgens AXXON veranderen om, ondanks het feit dat aan de ULB sinds 2004 een zesjarige opleiding bestaat, in Vlaanderen dit ook georganiseerd wordt

Kinesist Kortemark

Tandartsen, kinesitherapeuten en psychologen hebben decennialang een zeer moeilijke relatie gehad met de faculteiten geneeskunde. Ook wij ontsnappen hier niet aan (kinesist sint-gillis dendermonde). De weigering tot universitair onderwijs heeft geleid tot het uitbouwen van private opleidingen die niet zelden een commerciële inslag hadden en meer marketing-gewijs handelden dan kwalitatief. Gelukkig werd dit de laatste tien jaar bijgestuurd en wij beamen dat de opleiding meer academisch georiënteerd is, onder meer door samenwerking met buitenlandse universiteiten en de instroom van academisch geschoolde onderwijskrachten en artsen

Het is daarom noodzakelijk dat de onderwijsvereisten, vastgelegd door de Kamer, uitgevoerd worden. AX: Kinesitherapie is een academische opleiding die in Vlaanderen 5 jaar duurt, in Wallonië 4 jaar. In Wallonië worden er momenteel gesprekken gevoerd om ook daar de opleiding op 5 jaar te brengen. De masteropleidingen revalidatiewetenschappen en kinesitherapie omvatten de afstudeerrichtingen musculoskeletale aandoeningen, neurologische aandoeningen, aandoeningen bij kinderen, aandoeningen bij ouderen, inwendige aandoeningen en de geestelijke gezondheidszorg.

Het blijft natuurlijk een advies van de Kamer voor Osteopathie en de Paritaire commissie - kinesist sint-gillis dendermonde. Een breder draagvlak zal noodzakelijk zijn en zonder de medewerking van de Academie voor Geneeskunde is dit bijna onmogelijk. 25 MAART 2023 “Er is duidelijk geen wereld van verschil tussen beide beroepen. Ook zij dienen op de barricaden te blijven staan.” 8

Op zich een vloek en een zegen. Een vloek, omdat wij nagenoeg voldoen aan de eisen van een conventionele geneeswijze en een zegen omdat de wet-Colla ons een shelter biedt. Een regulatie van de individuele zorgverlener blijft evenwel uit ondanks het feit dat een duidelijke afbakening en spelregels voor alle partijen een must is.

Geconventioneerde Kinesist TongerenEr was een rechtszaak nodig om schot in de zaak te krijgen (Onkelinx, 2010) maar sinds het vastleggen van alle nodige adviezen voor de invulling van de wet (2012) is er opnieuw een stilstand van tien jaar. kinesist sint-gillis dendermonde. Dit is onaanvaardbaar in een rechtstaat en een aanfluiting van de rechten van de patiënt en de zorgverlener

Zowel voor de patiënt, de zorgverlener, de stakeholders en de overheid wordt het dan ook hoog tijd dat de wetgeving er komt. kinesist sint-gillis dendermonde. Wij zijn van plan om met alle middelen die ons ter beschikking staan dit onrecht van de baan te helpen. AX: Het meest logische zou zijn geweest dat er na de adviezen van de Kamer en de Paritaire commissie werk zou gemaakt worden van een Koninklijk BesluitMaar zoals in bovenstaand punt aangehaald moet men misschien eerst de osteopathie-opleiding academisch verankeren binnen een officieel erkende opleiding. Een ander scenario zou kunnen zijn dat de osteopathie wordt ingeschreven in de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (Kinesist Deinze). Het is duidelijk dat er geen wereld van verschil is tussen beide beroepen

Alhoewel er grofweg tien keer meer kinesitherapeuten dan osteopaten zijn is hun gewicht binnen de zorgsector relatief klein en dienen zij ook op de barricaden te blijven staan. Wordt het niet meer dan tijd dat wij elkaar als bondgenoten bejegenen en samen de handschoen opnemen voor onze terechte eisen? www.vodderschool.be. kinesist sint-gillis dendermonde AXXON IN ACTIE Het dynamische Dorsoo ACTIVE+ slaapsysteem is het enige bed dat zorgt voor een opwaartse ondersteuning aan de lage rug

Terugtrekken Kinesist

Zo geniet uw patiënt altijd van een ergonomisch correcte ondersteuning. Resultaat: een optimaal ontspannen nachtrust en een nachtelijk vervolg op de goede zorgen die u overdag biedt. 10 en 40 keer van slaaphouding veranderen? Zij-, rug- of buikslaper, iedereen beweegt en draait zich vaak om. Daarom is het belangrijk dat er een goede ondersteuning is Informeer uw patiënten over ergonomisch slapen.

Net zoals zijn medecollega's hoorde Nicolas Durand al snel over de toestellen die door LPG® op de markt werden gebracht, de Cellu M6® en Huber®. Nicolas Durand studeerde in 1999 af als kinesitherapeut en nam in 2004 een praktijk over waar een ouder Cellu M6® model stond (kinesist sint-gillis dendermonde). Hij ruilde het snel in voor een hedendaags LPG® toestel

Nicolas heeft deelgenomen aan verschillende door LPG® aangeboden opleidingen en heeft mede zo de Huber® ontdekt. "Ik heb er een gekocht die ook perfect is geïntegreerd in mijn praktijk”, legt hij uit (kinesist sint-gillis dendermonde). “Vooral omdat ik veel rug- en schouderpatiënten krijg, die kan ik hiermee perfect behandelen.” Nicolas Durand beschouwt zijn Huber® als een compleet toestel waarmee hij: 1

zijn sessies volledig kan personaliseren 3. kan communiceren met zowel patiënt als voorschrijver Zelfs met de vooraf ingestelde programma’s op het toestel, kan de kinesitherapeut elke oefening aanpassen aan de patiënt en in zijn evolutie. "De mogelijkheden lijken eindeloos (kinesist sint-gillis dendermonde). De patiënten bevinden zich ook in wat ik hen voorstel omdat ze meer betrokken zijn en een betere opvolging hebben bij hun revalidatie”

Uiteraard zijn ze hiervoor ook welkom in mijn praktijk met het toestel, en zo wordt een patiënt ook een klant. Met de nieuwe generatie Huber®, heeft LPG® programma's van 10, 15 of 20 minuten ontwikkeld die leuk zijn en gemakkelijk passen in mijn schema”. Deze zijn gericht op de behoeften en doelstellingen van de klant.

Kinesist Borgloon

Resultaat: Er is altijd iemand op zijn Huber! “Het is fantastisch dat LPG® een apparaat heeft ontworpen dat zo rendabel is," zegt hij tevreden (kinesist sint-gillis dendermonde). Terwijl de kinesitherapeut nooit ver weg is, is de patiënt relatief autonoom. Ieder heeft een login en wachtwoord dat zijn eigen programma opent. kinesist sint-gillis dendermonde. kinesist sint-gillis dendermonde. kinesist sint-gillis dendermonde. kinesist sint-gillis dendermonde. “Het feit dat ik kinesitherapeut ben en dat ik het traject van de patiënt start dankzij een geïntegreerde analyse in de Huber, stelt hen gerust”

Latest Posts

Kinesist Gent Centrum

Published Jun 15, 24
7 min read

Nada Thaise Massage Reviews

Published Jun 14, 24
7 min read